Ing. Pavel Bradík

hejtman Královehradeckého krajeVážené dámy, vážení pánové, milí sportovci a sportovní přátelé,
jsem velmi rád, že jste přijali pozvání do Královéhradeckého kraje a navštívili naše malebné Orlické hory. Je mojí milou povinností přivítat Vás nejen v našem kraji, ale především na významné sportovní akci Světovém poháru v jízdě na skibobech

V minulém roce jsem byl členem čestného předsednictva Mistrovství světa 2004. Se zájmem jsem sledoval nejen výsledky závodníků, ale především obětavost všech organizátorů, kteří se na zdárném průběhu mistrovství podíleli. Mohu říci, že dosažené úspěchy nejsou náhodné, jsou výsledkem cílevědomé a systematické práce jak sportovců samotných, jejich trenérů, oddílů, ale především lidí, bez kterých by se podobné sportovní podniky nemohly konat.

Proto mi dovolte, vážení přátelé, abych všem, kteří se podíleli na organizaci letošního světového poháru poděkoval – nejen za propagaci sportu samotného, ale především za příkladnou reprezentaci Královéhradeckého kraje.

Milí hosté, přeji Vám klidný pobyt v Deštném v Orlických horách a příjemné i nevšední zážitky. Doufám, že se do našeho kraje brzy znovu vrátíte a závody skibobů se pro Vás stanou tradicí ve Vašem soukromém kalendáři akcí.

Trenérům, realizačním týmům a závodům světového poháru bych rád popřál mnoho zdaru, závodníkům skvělé výsledky a organizátorům hodně spokojených diváků.

 

Sponzoři
Město DOBRUŠKA
Město OPOČNO
Královéhradecký kraj
AUDRY CZ s.r.o.
Dwayne Rodgers, a.s.
PETRIS Solnice spol. s r.o.
PROMA CZ s.r.o.
Regie Radio Music spol.s r.o.
SOLAR spol. s r.o.
UNIPRINT s.r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
SPORT profi s.r.o.