Vítejte v Dobrušce


MĚSTSKÉ MUZEUM V DOBRUŠCE
Vás zve do svých stálých expozic


Rodný domek národního buditele Františka Vladislava Heka - F.L. Věka,
Novoměstská ulice čp. 185

Domek F.L.Věka Expozice má tři části. V obytné světničce se seznámíte se způsobem života a bydlení lidí na počátku 19. století. Na světničku navazuje kupecký krám a závěrečnou část světnice tvoří muzeum života a díla nejpopulárnější dobrušské osobnosti. Přístupný je i dvorek domku s příjemným odpočinkovým posezením.

Otevřeno:
duben, říjen: soboty a neděle od 8.30 do 17 hod.
květen až září: denně od 8.30 do 17 hod.
jindy a mimo sezónu: na předchozí objednání v muzeu, Šubertovo nám. čp. 45, tel. 0443/623982 (tel. záznamník 24 hodin denně)


Stálá expozice - Židé v dějinách Dobrušky
Šubertovo náměstí čp. 45

mikve Součástí expozice je i mikve, rituální očistná lázeň z 18. století. Jediná mikve v ČR, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci shlédnou i videofilm o historii Židů v Dobrušce a na Skalce (česká nebo anglická verze).

Otevřeno:
květen, červen, září: v pracovní dny od 8 do 15 hodin

červenec a srpen: denně kromě pondělí od 8 do 17 hodin


Renesanční radnice
náměstí F.L. Věka 1

Radnice Stálé muzejní expozice:
Malé dějiny města Dobrušky a Hrdelní právo města Dobrušky.
Výstup na ochoz 45 m vysoké radniční věže, vyhlídka na Orlické hory a Podorlicko (při zvláště jasném počasí i na Krkonoše).


Otevřeno:
květen - září: denně od 10 do 16 hodin
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU


Publikace o křesťanství v Podorlicku

Obálka publikace Na počátku června roku 2000 se v Dobrušce uskutečnila konference k dějinám křesťanství v Podorlicku. Jejími spolupořadateli byly křesťanské církve působící v regionu (římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Jednota bratrská, Církev adventistů sedmého dne), Státní okresní archiv v Rychnově n. Kn., Kulturní dům města Dobrušky, Základní umělecká škola a Městské muzeum v Dobrušce. Referáty z této konference tvoří základ publikace, která vyšla a je věnována nejen samotné regionální historii křesťanství, ale i křesťanské kultuře a jejímu vývoji v Podorlicku.

Autory jednotlivých příspěvků jsou převážně regionální badatelé, kteří se danou tématikou dlouhodobě zabývají. Nesporným přínosem je také sebereflexe jednotlivých církevních denominací při pohledech na svou historii. První část knihy tvoří kapitoly, věnované nejstarším dějinám křesťanství v Podorlicku, období protireformace a vývoji jednotlivých církevních denominací od doby po tolerančním patentu až do současnosti. Jsou zde i studie, zabývající se vztahem křesťanů a židovských obcí (od středověku po dvacáté století), vzájemnými vztahy církevních denominací a vztahů křesťanských církví k okolnímu světskému prostředí. Druhá část knihy obsahuje stati, zaměřené na vývoj církevní architektury (s doplňkem o poutních místech v regionu), sochařství a malířství (rozšířené o kapitoly o oltářních archách a orlickohorském betlémářství) , hudby (se zvláštní kapitolou o kantorech - hudebnících). Knihu uzavírají studie o církevním kronikářství a o životě církví, jak jej zachytily archivní dokumenty. Nedílnou součástí jsou bohaté obrazové a mapové přílohy. Publikace je vůbec první svého druhu, která pojednává o dané problematice v takovéto úplnosti. Podává tak komplexní představu o významu křesťanství pro region Podorlicka v minulosti i současnosti a jako taková tvoří pevný základ, od něhož se může odvíjet další badatelská práce. Pro čtenáře je nesporně zajímavá i cena. Kniha Křesťanství v Podorlicku (více než 300 stran textu, 7 mapových a 54 obrazových příloh) stojí pouhých 150,- Kč
Knihu můžete zakoupit přímo v Městském muzeu v Dobrušce nebo objednat na adrese:

Městské muzeum Dobruška
Šubertovo nám. 45
51801 Dobruška

Objednat knihu, která je i vhodným vánočním dárkem pro vaše blízké, lze i prostřednictvím e-mailu:

jiri.mach@mybox.cz

Při zaslání účtujeme navíc pouze poštovné.


Hlavní stránka | Pošta