Datum:Sobota 24. října 2009
Tech. provedení:KOB Dobruška (DOB)
Centrum:Dobruška, sportovní stadion (schematický plánek). Vzhledem k tomu, že na hlavním hřišti bude probíhat od 12:00 fotbalový zápas, bude pro orientační běh vymezen prostor za tenisovými kurty. Je tam dostatek místa pro stavbu oddílových stanů, které vzhledem k předpovědi počasí (přeháňky) doporučujeme.
Parkování:Osobní automobily na zpevněné ploše (tréninkové hřiště) v areálu stadionu, po naplnění kapacity na parkovišti firmy DST, a.s. (naproti stadionu přes cestu). Autobusy zaparkují před areálem ČSAD, kde je rovněž zpevněná plocha a dostatek prostoru. Parkovné se neplatí, dbejte pokynů organizátorů.
Prezentace:V centru závodu 8.30 - 9.30 hod. Upozorňujeme závodníky, že po 9.30 bude prezentace nekompromisně uzavřena, nechte si tedy dostatečnou časovou rezervu.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Startovní listiny:zveřejněny na www stránkách závodu, v centru na informačních tabulích, na startu
Popisy kontrol:v centru závodu formou samoobsluhy na výsledkových tabulích.
Systém ražení:SportIdent, v případě selhání SI-krabiček ražení do mapy v příslušných políčkách
Start:00 = 10.00 hod.
Kategorie HDR a P mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 100.
Mapa: Na Chlumu, 1:10000, E = 5 m, stav květen 2008 (rychlá revize 20.10.2009), vodovzdorně upravená, formát A4.
Zvláštní map.značky:zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černá tečka - hraniční kámen, černý křížek - rozcestník, budka
Trať:klasická trať
Předpokládané časy:Více na: http://www.vco-ob.cz/dok/srvc08.pdf
Terén:mírně kopcovitý, zarostlý, často s nejasnými hranicemi náletových listnatých hustníků (dominuje světle zelená barva), v nižších partiích lesa podrost, vcelku hustá síť komunikací.
Vzdálenosti: centrum - start: 1300 m (modrobílé fáborky)
centrum - cíl: 800 m (červené fáborky)
Cíl: Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru (i v případě, že závod nedokončí). Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto na váš smysl pro fair play, že nebudete ukazovat mapu závodníkům, co ještě neodstartovali.
Časový limit:120 minut
Vyhlášení výsledků:Vyhlášení výsledků proběhne nejpozději ve 13:30, vyhlásíme kategorii HDR (všichni dostanou medaili) a HD10-14 (medaile a diplom).
První pomoc:Drobná poranění v cíli, větší úrazy Nemocnice Opočno
Hygiena:ToiToi a lavory se studenou vodou.
Občerstvení:Nejdelší tratě mají v lese občerstvovačku (voda), v cíli šťáva nebo čaj. V centru bude otevřen (od 9:00) velmi skromný stánek jen se základním sortimentem.
Protesty:písemně proti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
stavba tratí: Tomáš Leštínský

Zážitek nemusí být pěkný, hlavně když je silný...
...Správný směr přejí pořadatelé.

 

© 1998 / 2006
Tomáš Leštínský - DOB7801
tomas.lestinsky@atlas.cz
ICQ: 171590730

                  Mapserver ČSOB