Krátká trať

Po letech se orientační běžci vrátí na vrch Chlum u Dobrušky. Terén je typický pro tuto oblast... co si budem namlouvat, jsou to převážně porostovky, tu větší, tu menší buš, místy, hlavně na okrajích lesa ostužiny, na konci května už to všechno bude mít listí a bude tam místy snížená viditelnost. V části je pohanské pohřebiště, které poznáte podle rozlehlých kup, najdou se i členitější místa, kde pozvolná eroze vytvořila menší či větší údolíčka. Cest a cestiček je tam taky docela dost.

No, abych to udělal aspoň trochu atraktivní, tak řeknu, že v tomto prostoru trénuje světová elita (Beneš, Labašová), po zkušenostech z Maďarska pak musím podotknout, že tento terén je od toho Maďarského místy k nerozeznání, tudíž vhodný jako příprava na MS2009 ;)


Pár aktuálních fotek ze štítkování... tráva vyrostla, hustníky opticky zhoustly.

Sprint

Notoricky známý prostor zámeckého parku v Opočně orienťáci navštívili už 3x, poprvé na Advantě 2005, potom oblastní štafety 2006, byla tu i Orlická liga, no a letos se s prostorem na pár let rozloučíme při oblastním mistrovství ve sprintu. Na mapě máme tři druhy terénu: historickou část města s křivolakými uličkami, nečekanými zákoutími a samozřejmě zámkem, pod kterým se v údolí Zlatého potoka rozkládá anglický park s chodníky, trávou, rybníčky a výraznými stromy, protější svah pak lemují opukové skály, které delším kategoriím udělají závod zajímavější.

Mapa bude lehce zrevidována tak, aby po těch letech víc odpovídala skutečnosti, hlavně v porostech.

Fotky závodního prostoru z Opočna.

 

© 1998 / 2006
Tomáš Leštínský - DOB7801
tomas.lestinsky@atlas.cz
ICQ: 171590730

                  Mapserver ČSOB