Společná ustanovení
Datum:Sobota 31. května 2008
Tech. provedení:KOB Dobruška (DOB)
Centrum:Opočno, kemp Broumar. V kempu není přístřeší, doporučujeme oddílové stany, které je možné postavit kdekoli v kempu (bude celý rezervován pro OB)
Parkování:Osobní automobily na parkovištích v kempu a jeho blízkosti stylem kdo dřív přijede, parkuje blíž. Autobusy po vyložení cestujících poblíž kempu zaparkují na náměstí na autobusovém nádraží nebo u zimního stadionu (dle volného místa, viz plánek). Parkovné se neplatí, dbejte pokynů organizátorů.
Prezentace:V centru závodu 8.30 - 9.30 hod.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele
Startovní listiny:zveřejněny na www stránkách závodu, v centru na informačních tabulích, na startu
Popisy kontrol:v centru závodu formou samoobsluhy na výsledkových tabulích.
Systém ražení:SportIdent, v případě selhání SI-krabiček ražení do mapy v příslušných políčkách
První pomoc:Drobná poranění v cíli, větší úrazy Nemocnice Opočno
Hygiena:V centru je k dispozici WC a sprchy, zájemci se mohou omočit i v Broumaru, letos vyjímečně docela čistém. Do bazénů je z hygienických důvodů vstup zakázán!
Občerstvení:V cíli šťáva, v centru pak restaurace s širokým sortimentem. V Opočně je otevřeno několik hospod, kde můžete po doběhu zajít na oběd.
Protesty:písemně proti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
 

7.kolo VČP - M VČ oblasti na krátké trati

Start:00 = 10.00 hod.
Budou dva starty, start1 pro kategorie HDR,HD10C,HD10N,HD12CD, start2 ostatní. Kategorie HDR (start1) a P (start2) mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 100. Na startu 1 startují všichni závodníci na startovní krabičku, dodržujte pokyny startéra.
Mapy: (start1) Na Švamberku, 1:5000, E = 5 m, stav květen 2008, bez vodovzdorné úpravy, formát A5. Bez mapníků na startu.
(start2) Na Chlumu, 1:10000, E = 5 m, stav květen 2008, bez vodovzdorné úpravy, formát A4. Závodníci budou mít možnost si mapník (euroobal A4) vzít na startu v posledním koridoru stejně jako mapu.
Zvláštní map.značky:zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černá tečka - hraniční kámen, černý křížek - rozcestník, budka
Trať:krátká trať
Předpokládané časy:Více na: http://www.vco-ob.cz/dok/srvc08.pdf
Terén: (1) rovinatý, zarostlý městský les, část mapy historická zástavba.
(2) mírně kopcovitý, zarostlý, často s nejasnými hranicemi náletových listnatých hustníků (dominuje světle zelená barva), místy podrost, vcelku hustá síť komunikací.
Vzdálenosti: centrum - start1: 50 m
centrum - cíl1: 50 m
centrum - start2: 2000 m, převýšení 20m
centrum - cíl2: 2100 m
Cesta na start2 vede ze 70% po značené naučné stezce "Broumarské slatiny" značené modrým páskem v bílém čtverci (ne fáborkama!), zbytek cesty po modrobílých fáborkách. Start2 a cíl2 jsou v těsné blízkosti, je možné tam dojet případně i na kole, na startu bude možnost občerstvení a dvě Toiky. Cesta na start1 neznačena, je to tak blízko, že stačí šipka.
Cíl: (1) Závodníci orazí cílovou krabičku a vyčtou si čip v centru.
(2) Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v cíli, a to i v případě, že závod nedokončí. Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto na váš smysl pro fair play, že nebudete ukazovat mapu závodníkům, co ještě neodstartovali.
Časový limit:70 minut
Vyhlášení výsledků:Předpokládaný čas vyhlášení krátké trati je ve 14.00 hod. Vyhlášení výsledků pro urychlení proběhne ve vlnách, společně budou vyhlášeny tyto kategorie (P nevyhlašujeme): 1) HDR,HD10N,10C, 2) HD12CD, 3) HD14CD, 4) HD16CD, 5) HD18C,20C,21D, 6) HD35CD,40C, 7) HD45CD,50C, 8) HD55CD,H60C,H65CD, 9) HD21C
Všichni obdrží diplomy, vítězové pak koláče.
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
stavba tratí: Katarína Labašová
 

8.kolo VČP - M VČ oblasti ve sprintu

Start:000 = 15.00 hod.
Trať:sprint
Mapa:Na Zámku, 1:5000, E = 5 m, stav květen 2008, mapový klíč ISOM (klasický lesní) doplněný některými speciálními značkami, bez vodovzdorné úpravy, formát A5
Zvláštní map.značky:zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černé kolečko - lampa, černá hvězdička - socha, pomník, černé H - lavička, čárky v cestě - schody
Zakázané prostory:Veškeré soukromé pozemky (žlutozelená barva, značka 528.0). Co se týká překonávání plotů a zdí; mapa není ISSOM, je tedy možné zdi, ploty a srázy překonávat (když myslíte, že vám to pomůže), stavba tratí je koncipována tak, abyste více méně nad touto možností nikde ani neuvažovali. Prostor zámku není zakázaný prostor, zámek je volně přístupný, lze jej využít při volbě postupu.
Terén:anglický park, skály, historická část města Opočna
Vzdálenosti: centrum - start 1200 m, po modrobílých fáborkách
centrum - cíl 800 m, podle mapy :)
Doporučená obuv:poměr zpevněný/nezpevněný povrch je cca 30/70%, některé tratě jdou i do lesa mezi vrstevnice, doporučujeme tedy kopačky. Pokud máte kopačky bez hřebů, byli bysme rádi, kdybyste použili tyto (přeci jen zámek Opočno je národní památka a ty čáry po hřebech tam na dlažbě a schodech byly od minule vidět hodně dlouho...).
Cíl:Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru, a to i v případě, že závod nedokončí. Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto opět na váš smysl pro fair play, že nebudete ukazovat mapu závodníkům, co ještě neodstartovali.
Časový limit:50 minut
Vyhlášení výsledků:Proběhne stejným způsobem jako při vyhlášení krátké trati, vyhlášení začne co nejdříve po ukončení závodu, nejpozději v 18:00
Upozornění: - Závod probíhá za plného provozu, i když minimálního, přesto dejte pozor na auta.
- V parku jsou skalní stěny místy dost vysoké a na svahu to klouže, takže i když mapa není ISSOM, dejte velký pozor, abyste nějakou takovou skálu nedobrovolně nepřekonali.
- Pokud se rozhodnete pro postup přes zámek, buďte prosím ohleduplní k jeho návštěvníkům (důchodci, rodiny s dětmi, ...), kteří tam rádi touto dobou chodí a budou se vám tam plést do cesty.
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Katarína Labašová
stavba tratí: Tomáš Leštínský

Zážitek nemusí být pěkný, hlavně když je silný...
...Správný směr přejí pořadatelé.

 

© 1998 / 2006
Tomáš Leštínský - DOB7801
tomas.lestinsky@atlas.cz
ICQ: 171590730

                  Mapserver ČSOB