7.kolo VČP - krátká trať
D10C  1.5km 20m 5k
D10N  2.1km 35m 6k
D12C  1.6km 30m 7k
D12D  1.5km 25m 6k
D14C  2.7km 90m 10k
D14D  2.2km 60m 7k
D16C  3.6km 100m 14k
D16D  2.8km 80m 11k
D18C  3.6km 100m 18k
D20C  3.7km 135m 16k
D21C  4.4km 135m 19k
D21D  3.1km 75m 13k
D35C  3.9km 115m 17k
D35D  3.1km 80m 17k
D40C  3.9km 115m 17k
D45C  3.3km 85m 16k
D45D  3.0km 80m 15k
D50C  3.3km 85m 16k
D55C  2.7km 55m 11k
H10C  1.5km 20m 5k
H10N  2.1km 35m 6k
H12C  1.6km 25m 8k
H12D  1.5km 25m 6k
H14C  2.8km 90m 11k
H14D  2.3km 50m 9k
H16C  4.2km 150m 17k
H16D  3.0km 100m 11k
H18C  4.7km 160m 21k
H20C  5.1km 170m 20k
H21C  5.2km 170m 23k
H21D  4.5km 145m 19k
H35C  5.0km 175m 20k
H35D  4.0km 115m 17k
H40C  5.0km 175m 20k
H45C  4.4km 130m 20k
H45D  3.4km 85m 18k
H50C  4.4km 130m 20k
H55C  3.2km 75m 16k
H55D  2.8km 65m 14k
H60C  3.2km 75m 16k
H65C  2.8km 65m 14k
H65D  2.7km 55m 11k
HDR   2.1km 50m 5k
P    2.9km 70m 11k

8.kolo VČP - sprint

D10C  1.1km 30m 7k
D10N  2.1km 80m 5k
D12C  1.2km 50m 11k
D12D  1.1km 45m 8k
D14C  1.4km 55m 14k
D14D  1.2km 50m 11k
D16C  1.6km 75m 14k
D16D  1.4km 55m 14k
D18C  1.7km 70m 18k
D20C  1.7km 70m 18k
D21C  1.8km 85m 19k
D21D  1.5km 50m 17k
D35C  1.7km 95m 18k
D35D  1.5km 60m 16k
D40C  1.7km 95m 18k
D45C  1.5km 75m 18k
D45D  1.3km 40m 15k
D55C  1.3km 50m 15k
H10C  1.1km 30m 7k
H10N  2.1km 80m 5k
H12C  1.2km 50m 11k
H12D  1.1km 45m 8k
H14C  1.3km 45m 14k
H14D  1.2km 50m 11k
H16C  1.4km 80m 15k
H16D  1.3km 45m 14k
H18C  1.8km 115m 19k
H20C  1.8km 115m 19k
H21C  2.0km 110m 23k
H21D  1.7km 80m 18k
H35C  1.6km 85m 16k
H35D  1.6km 60m 15k
H40C  1.6km 85m 16k
H45C  1.7km 80m 18k
H45D  1.5km 25m 16k
H50C  1.7km 80m 18k
H55C  1.4km 75m 17k
H55D  1.3km 40m 14k
H60C  1.4km 75m 17k
H65C  1.3km 25m 15k
H65D  1.3km 25m 15k
HDR   2.0km 85m 6k
P    1.6km 70m 17k

© 1998 / 2006
Tomáš Leštínský - DOB7801
tomas.lestinsky@atlas.cz
ICQ: 171590730

                  Mapserver ČSOB