Výsledky / wyniki / results

TempO (PDF)
TempO (XLS)
Solution / Wzorcówka
Libor Forst podal protest proti clusteru č.6. Jury protest potvrdila, cluster 6 byl z výsledků vyjmut.
Protest:
"Protest na cluster č.6 z důvodu neshody popisů a polohy lampionů (vnější/vnitřní roh). Navíc ze sedu nebyla vidět přímá poloha, kde byl zapíchnutý nakloněný lampion C."

Train-O (PDF)
Train-O (XLS)
Solution / Wzorcówka

MČR Trail-O (PDF)
MČR Trail-O (XLS)
Solution / Wzorcówka
Libor Forst podal protest proti kontrole č.17. Jury protest zamítla. Hlavní rozhodčí zrušil kontrolu č.18 z důvodu nesouladu mapy s terénem, který mohl vést k nesprávné odpovědi.
Protest:
"Protest proti kontrole 17. Z rozhodovacího stanoviště nebyla kontrola řešitelná. Jediné relevantní prostředky k řešení byla kontrola podle záměrných linií obou rýh z cesty za kontrolou. Směr podle delší rýhy nebyl z cesty vidět natolik, aby bylo možné rozhodnout, zda jsou lampiony v rýze."