Prozatímní web, na finale se pracuje.......

MČR Rogaining 2016

2.-3.7.2016, Orlické Záhoří

Rozpis

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt: KOB Dobruška

Datum konání: 2.–3.7.2016

Centrum závodu: Orlické Záhoří, sportovní areál (mapa)

Druh závodu:
– mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin
– veřejný závod v rogainingu na 12 hodin
– veřejný závod v rogainingu na 6 hodin

Prostor závodu:
Orlické Hory + Gory Bystrzyckie – okraj zhruba vymezen spojnicí obcí Kudowa Zdrój-Polanica Zdrój-Bystrzyca Klodska-Miedzilesie-Žamberk-Rychnov Nad Kněžnou

Terén:
podhorský až horský (450-1115 m n.m.), lesnatý s řídkým, rozptýleným osídlením kolem centra závodů. Středně hustá síť cest. Na polské straně kompaktní les bez osídlení.

Mapa:
speciálka pro rogaining, měřítko 1 : 50 000, ekvidistance 10 m, stav 04/2016, vodovzdorně upravená

Systém ražení:
elektronický – SPORTident. Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip!

Použitelné čipy:
na 24 hodin:
SI-6 č. 500001 – 999999 64k
SI-10 č. 7000001 – 7999999 128k
SI-11 č. 9000001 – 9999999 128k

(příp. SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k! – nestačí na všechny kontroly!)
!!! Pozor u čipu SI-9, který má nižší kapacitu než je počet kontrol v terénu!!!

na 12 a 6 hodin:
SI-5 č. <= 499999 30k
SI-8 č. 2000001 – 2999999 30k
SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k
a čipy použitelné pro závod na 24 hodin

Týmům nebudou uznány žádné kontroly nad rámec kapacity čipu!
Zapůjčení čipů (50,- Kč) je možné objednat v přihlášce.

Kategorie:
– 24 hodin – MO, WO, XO, MV, WV, XV, Y
– 12 hodin – MO12, WO12, XO12, Y12
– 6 hodin – MO6, WO6, XO6, Y6

Vysvětlení kategorií: – M – tým tvoří výhradně muži
– W – tým tvoří výhradně ženy
– X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena
– V – veteránská kategorie, všichni jsou ročník 1976 a starší
– Y – mládežnická kategorie (max. 23 let), všichni jsou ročník 1993 a mladší
Tým tvoří 2 – 5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby nad 18 let.
V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR , přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu; toto se netýká zahraničních týmů. Bezplatná registrace do ČAR je možná při prezentaci.
Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nezajišťuje žádné pojištění, veškeré náhrady musí být kryty z pojištění účastníků.

Startovné:
(pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin)
– při platbě do 30. 5. – Kč 600,- za jednoho člena týmu
– při platbě do 15. 6. – Kč 800,- za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 1000,- za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné v blízkosti centra, sociální zařízení, a občerstvení v centru během závodu (Hash house).

(pro účastníky závodu na 6 hodin)
– při platbě do 30. 5. – Kč 300,- za jednoho člena týmu
– při platbě do 15. 6. – Kč 400,- za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 500,- za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné, sociální zařízení, občerstvení po závodě.

Přihlášky:
On-line přihláškovým systémem na webu závodu.
Nouzově se lze přihlásit e-mailem na adrese tomas.lestinsky@atlas.cz. Tento e-mail slouží též pro dotazy.
Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.

Způsob platby:
Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 216265147/0300. Při platbě je rozhodující datum uskutečnění transakce. U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se vám zobrazí po úspěšné registraci. U přihlášek zaslaných e-mailem uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu.

Ubytování:
Pro všechny závodníky vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru závodu.

Program:
pátek 1.7.
– 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

sobota 2.7.
– 7:00 – 20:00 – prezentace účastníků závodu
– 9:00 – 9:45 – plombování čipů 24
– 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin
– 10:00 – 10:45 – plombování čipů 6
– 11:00 – výdej závodních map pro závody na 6 hodin
12:00 – start závodu na 24 hodin
13:00 – start závodu na 6 hodin
– 16:00 – otevření Hash house
– 19:00 – konec závodu na 6 hodin
– 19:10 – 19:50 – plombování čipů 12
– 19:50 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
– 20:00 – výdej závodních map pro závody na 12 hodin
22:00 – start závodu na 12 hodin

neděle 3.7.
– 10:00 – konec závodu na 12 hodin
– 11:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
– 12:00 – konec závodu na 24 hodin
– 13:00 – vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin
– 13:30 – uzavření Hash house

Způsob hodnocení:
kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30×30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 50 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Parkování:
ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele

Doprava: vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje.

Občerstvení: během závodu v centru (Hash house). V běžných provozních hodinách restaurace u Cvrčků.

Funkcionáři závodu:
ředitel: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Jan Fátor
stavba tratí: Radim Hošek

Informace:
na webu závodu – http://www.dobruska.cz/kob/rogaining2016 nebo e-mailem: tomas.lestinsky@atlas.cz

Upozornění:
závodí se podle platných pravidel ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce. Pravidla pro pohyb v prostoru možného výskytu zvláště chráněné zvěře budou upřesněna v pokynech.

Schvalovací doložka: Rozpis zatím nebyl schválen Prezidiem ČAR.