ROGAINING, Mistrovství ČR, 2.-3.7.2016 Orlické Záhoří

Výsledky

Oficiální výsledky
Výsledky s mezičasy

Official results
Results with split times

Protokol závodu:

Mistrovství ČR v rogainingu se konalo ve dnech 2. - 3. 7. 2016 v Orlickém Záhoří.
Zúčastnilo se celkem 133 závodníků v 65 týmech, z toho 125 závodníků bylo z České republiky, 4 z Polska a 4 z Německa.
Počty závodníků a týmů v jednotlivých kategoriích:
MO: 28 závodníků v 13 týmech
WO: 8 závodníků ve 4 týmech
XO: 16 závodníků v 8 týmech
MV: 20 závodníků v 10 týmech
WV: 10 závodníků v 5 týmech
XV: 14 závodníků v 7 týmech
MO12: 8 závodníků ve 4 týmech
XO12: 4 závodníků ve 2 týmech
MO6: 6 závodníků ve 3 týmech
WO6: 6 závodníků ve 3 týmech
XO6: 13 závodníků v 6 týmech
Mistrovský závod začal za pěkného slunečného počasí. V průběhu závodu přišla větrná smršť, která plynule přešla v urputný déšť. Déšť se slábnoucí intenzitou pokračoval do ranních hodin. Konec závodu byl opět slunečný. Nikdo nebyl zraněn.

Race protocol:

Czech Rogaining Championship was held from July 2nd to July 3rd 2016 in Orlické Záhoří.
Total number of participants was 133 in 65 teams, 125 from the Czech Republic, 4 from Poland and 4 from Germany.
Number of participants and teams in each category:
MO: 28 participants in 13 teams
WO: 8 participants in 4 teams
XO: 16 participants in 8 teams
MV: 20 participants in 10 teams
WV: 10 participants in 5 teams
XV: 14 participants in 7 teams
MO12: 8 participants in 4 teams
XO12: 4 participants in 2 teams
MO6: 6 participants in 3 teams
WO6: 6 participants in 3 teams
XO6: 13 participants in 6 teams
Championship started in fine sunny weather. During the race came the whirlwind that continuously changed to fierce rain. Rain of smaller intensity continued into the early hours. The end of the race was sunny again. Nobody was injured.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2016 DOB7801