ROGAINING, Mistrovství ČR, 2.-3.7.2016 Orlické Záhoří

Pokyny

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: KOB Dobruška
Partner závodu: SVUS Pharma a.s., výrobce doplňků stravy FARMAX
Datum konání: 2.–3.7.2016
Centrum závodu: Orlické Záhoří, sportovní areál (mapa). V centru je k dispozici prostorná travnatá plocha pro parkoviště, pro stanování je možné využít plochu fotbalového hřiště. V centru je Hash house, uvnitř kterého jsou kromě občerstvení i prezentace, vyčítání čipů, v zadní části pak i toalety.

Parkování: Parkujte civilizovaně na určené ploše tak, aby se tam vešlo co nejvíc závodníků. Parkování je bezplatné.
Prezentace: Pá 1.7. 12:00-22:00
So 2.7. 7:00-20:00
Na prezentaci bude připraven arch pro registraci do ČAR. Prosíme všechny, kteří ještě letos nejsou zaregistrováni, aby tak učinili. Bez toho nebudou puštěni na start.
Dodatečné přihlášky: ano, do počtu volných map
Ubytování: Pro všechny závodníky vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru závodu. V centru je provozován stánek s občerstvením, toalety, pitná voda tamtéž. Sprchy nejsou. Jako mytí použijte blízké jezírko - nepoužívejte zde sprcháče, mýdla, apod., jste v CHKO! Voda je čistá.
Popisy kontrol: Budou distribuovány spolu se závodní mapou.
Systém ražení: SportIDENT, v případě selhání krabičky závodník razí do mapy do příslušných políček. Před závodem proběhne plombování čipů pomocí zápěstní pásky. Páska bude odstřižena při vyčítání čipu. Čip, který nebude při vyčítání zaplombován, nebude vyčten = diskvalifikace.
Pozor! Je nutné orazit v rámci týmu kontrolu do jedné minuty. Bude-li rozdíl času ražení kontroly mezi prvním a posledním členem týmu větší než 1 minuta, kontrola nebude uznána.
Mapa: speciálka pro rogaining, měřítko 1:50000, ekvidistance 10 m, stav 04/2016, vodovzdorně upravená (mapník A2). Mapa byla víceméně vytvořena na čistý papír s využitím laserscanningu a leteckých snímků. V okolí kontrol byla pak následně zpřesněna.
Zakázané prostory: V prostoru závodu se nachází nekolik přírodních rezervací. V mapě jsou tato místa označena červeným šrafováním. Pohyb skrz tato území je možný pouze po cestách a pěšinách!
Kategorie: 24 hodin – MO, WO, XO, MV, WV, XV, Y
12 hodin – MO12, WO12, XO12, Y12
6 hodin – MO6, WO6, XO6, Y6
Způsob hodnocení: kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30×30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 50 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Program: pátek 1.7.
12:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu

sobota 2.7.
7:00 – 20:00 – prezentace účastníků závodu
9:00 – 9:45 – plombování čipů 24
10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin
10:00 – 10:45 – plombování čipů 6
11:00 – výdej závodních map pro závody na 6 hodin
12:00 – hromadný start závodu na 24 hodin
13:00 – hromadný start závodu na 6 hodin
16:00 – otevření Hash house
19:00 – konec závodu na 6 hodin
19:10 – 19:50 – plombování čipů 12
19:50 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin (první tři týmy)
20:00 – výdej závodních map pro závody na 12 hodin
22:00 – hromadný start závodu na 12 hodin

neděle 3.7.
10:00 – konec závodu na 12 hodin
11:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin (první tři týmy)
12:00 – konec závodu na 24 hodin
13:00 – vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin (první tři týmy)
13:30 – uzavření Hash house

Cíl: Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru (i v případě, že závod nedokončí). Mapy se v cíli neodevzdávají, neukazujte prosím mapy závodníkům, co ještě neodstartovali (týká se kategorií 6 hodin)!
Cíl bude uzavřen ve 13:30.
Výsledky: Na nástěnce v centru závodu, po závodě na webu závodů: http://www.dobruska.cz/kob/rogaining2016/
Funkcionáři závodu: ředitel: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí: Jan Fátor
stavba tratí: Tomáš Leštínský, Věra Peterová
Upozornění: Závodí se podle platných pravidel ČAR.
Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost.
Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Závod probíhá na území dvou sousedních států, důrazně doporučujeme mít sebou aspoň občanku.
Informace: na webu závodu – http://www.dobruska.cz/kob/rogaining2016 nebo e-mailem: tomas.lestinsky@atlas.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2016 DOB7801