Pohár Elity, 1. a 2.žebříček A,B LOB, 5.-6.1.2008, Deštné v OH
--------------------------------------------------------------
znak DOB
R
O
Z
P
I
S
verze pro tisk: rozpis.doc, rozpis.pdf

Pořadatel: KOB Dobruška

Datum: 5.1. a 6.1.2008

Centrum závodu: Deštné v Orlických Horách, základní škola

Klasifikace a program závodů:
sobota 5.ledna: Pohár elity, žebříček A a B - krátká trať
neděle 6.ledna: Pohár elity, žebříček A a B - klasická trať

Kategorie:
pro oba dva dny:
D14A, D16A, D18A, D20A, D21A, DE, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B
H14A, H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, HE, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B
T5-příchozí
V kategorii H21A mohou startovat závodníci s licencí E,A,B platnou pro LOB 2008. Dále nositelé MVT, I. A II. VT v běhu na lyžích doloženou platným registračním průkazem.

Předpokládané časy: podle pravidel LOB článek 12.3

Přihlášky: do 22.prosince 2007 v předepsaném formátu na e-mail: tomas.lestinsky@atlas.cz

Vklady:
D/H 16-20A, D/H 21E,A,B 120,- Kč
D/H 35-50B 120,- Kč
D/H 14, D55B, H55-70B 80,- Kč
T5 50,- Kč
Zapůjčení SI čipu 40,- Kč/den
Ztráta zapůjčeného SI čipu 700,- Kč
Závodníci přihlášení po termínu 22.prosince a při prezentaci platí +100%.

Forma úhrady:
převodním příkazem na účet 216265147/0300, variabilní symbol 99+číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení vezměte prosím sebou k případné kontrole při prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Prezentace:
Pátek: tělocvična, 18:00-21:00 hod.
Sobota: v centru, do 11:00 hod.
Neděle: v centru, do 9:00 hod.

Start:
Sobota 5.ledna 12:00 hod. intervalový
Neděle 6.ledna 10:00 hod. intervalový

Systém ražení: Sportident - elektronický

Mapy:
sobota - Nad národním domem, 1:10000 ekvidistance 5m, rozměr A5
neděle - Ošerov, 1:15000 ekvidistance 5m, rozměr A4
Stav leden 2008, zpracoval: Leštínský Tomáš

Terén: horský terén od 650 do 975 m.n.m., JZ svah hlavního hřebene Orlických hor, horní polovina les, dolní polovina louky

Vzdálenosti :
parkoviště - centrum 100 m
Centrum - start (po oba dny) do 1500 m
Centrum - cíl (po oba dny) 0 m
Tělocvična - centrum 18 km

Parkování: Na připraveném parkovišti za hotelem Area, dle pokynů pořadatelů

Ubytování:
1. tělocvična od pátku 4.ledna za 60,- Kč/osoba/noc. Platbu posílejte společně s platbou za startovné.
2. horská chata Radost, 4km od centra, rezervace pro závodníky LOB je do 2.prosince. Veškeré platby pro tento druh ubytování si závodníci platí přímo na místě provozovateli chaty. Aktuální ceník je na adrese http://www.chataradost.cz
3. bezpočet ubytovacích možností je v Deštném, pořadatel nezajišťuje, pouze doporučuje. Blíže na http://www.orlickehory-cz.info

Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích, na nekrytém shromaždišti, kde lze postavit vlastní oddílové stany.

Příprava lyží: V obou typech ubytování je k dispozici místnost pro přípravu lyží s elektrickou přípojkou. Prosíme při přípravě lyží o dodržování zásad slušného chování, místnosti po vás budou sloužit opět svým jiným účelům. Elektrická přípojka pro případnou úpravu lyží bude k dispozici i na shromaždišti.

Občerstvení: Po doběhu teplý čaj, ostatní občerstvení v okolních restauračních zařízeních (do 100 m je hotel, restaurace, pizzerie)

Vyhlášení výsledků: bude upřesněno v pokynech.

Funkcionáři:
ředitel závodu: Preininger Luděk
hlavní rozhodčí: Fátor Jan
stavitel tratí: Leštínský Tomáš

         

 

_