Pohár Elity, 1. a 2.žebříček A,B LOB, 5.-6.1.2008, Deštné v OH
--------------------------------------------------------------
znak DOB
P
O
K
Y
N
Y
verze pro tisk: pokyny.doc, pokyny.pdf

Pořadatel: KOB Dobruška

Datum: 5.1. a 6.1.2008

Centrum závodu: Deštné v Orlických Horách, základní škola

Klasifikace a program závodů:
sobota 5.ledna: Pohár elity, žebříček A a B - krátká trať
neděle 6.ledna: Pohár elity, žebříček A a B - klasická trať

Parkování:
Zdarma za hotelem Aura (Národní dům) dle pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti:
parkoviště - centrum: 100 m
centrum - start oba dny: 800 m, modrobílé fáborky
centrum - cíl: 0 m
tělocvična - centrum: 18 km

Prezentace:
Pátek: tělocvična, 18:00-21:00 hod.
Sobota: v centru, do 11:00 hod.
Neděle: v centru, do 9:00 hod.

Start:
Sobota 5.ledna 12:00 hod. intervalový
Neděle 6.ledna 10:00 hod. intervalový

Systém ražení:
Sportident - elektronický. Na startu si závodník v prvním koridoru vynuluje svůj SI čip (CLEAR), v druhém si jej zkontroluje (CHECK). Při poruše ražení razí závodníci do speciální kartičky (k dostání na prezentaci - tento zpusob preferujeme) nebo libovolně do mapy.

Startovní listina:
Je k dispozici na webu závodu a bude vyvěšena v centru závodů.

Mapy:
sobota - Nad národním domem, 1:10000 ekvidistance 5m, rozměr A5
neděle - Ošerov, 1:15000 ekvidistance 5m, rozměr 210x220
Stav leden 2008, zpracoval: Leštínský Tomáš

Terén: horský terén od 650 do 975 m.n.m., JZ svah hlavního hřebene Orlických hor, horní polovina les, dolní polovina louky.

Klasifikace stop:
plná silná - široká rolba
plná slabá - úzká rolba
čárkovaná - skútr, max 2m široká
tečkovaná - skútr, max 1m široká
Poměr stop: 20-10-65-3 %
Prostor pro rozjíždění dle plánku v příloze.

Zakázané prostory: Veškerý prostor mimo shromaždiště a rozjížděcí prostory (viz plánek).

Parametry tratí: K dispozici na webu závodu a na shromaždišti.

Předpokládané časy: podle pravidel LOB článek 12.3

Časový limit: sobota 90 minut, neděle 180 minut, po tomto limitu bude uzavřen cíl.

Cíl: V centru závodník ukončí závod oražením cílové kontroly a bezprostředně poté provede vyčtení svého čipu na prezentaci. Mapy se v cíli odevzdávají, budou vydávány v neděli po startu posledního závodníka.

Výsledky: Průběžné v centru, celkové na webu závodu

WC: 2xToiToi + WC v budově školy

Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích, na nekrytém shromaždišti, kde lze postavit vlastní oddílové stany.

Ubytování:
Závodníci budou ubytování v tělocvičně SPŠE Dobruška (viz mapka města). Tělocvična bude otevřena v pátek od 18:00, v sobotu bude uzamčena od 10:00 do 16:00, v neděli opustí závodníci tělocvičnu nejpozději v 9:30 hod. Pokud bude třeba otevřít tělocvičnu dříve, volejte 776642024, p.Čápová. Žádáme závodníky o přezouvání a udržování pořádku. V tělocvičně je sprcha i WC, před tělocvičnou bude pro posílení kapacity jedna ToiToi. Parkování na veřejných komunikacích, dbejte dopravního značení.

Příprava lyží: V tělocvičně je k dispozici malá místnost pro přípravu lyží s elektrickou přípojkou. Prosíme při přípravě lyží o dodržování zásad slušného chování, místnosti po vás budou sloužit opět svým jiným účelům. Elektrická přípojka pro případnou úpravu lyží bude k dispozici i na shromaždišti.

Občerstvení: Po doběhu teplý čaj, ostatní občerstvení v okolních restauračních zařízeních (do 100 m je hotel, restaurace, pizzerie, bar, viz plánek)

Vyhlášení výsledků: Bude provedeno v neděli 14:30-15:00 nejprve za sobotu, poté za neděli. Vyhlašovat budeme první 3 v kategoriích A a E, vítězové obdrží diplomy a věcné ceny.

První pomoc: v cíli

Jury: bude nabídnuta těmto závodníkům: Venhoda Milan, Škoda Přemek, Rygl Jaroslav

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladm 200,- Kč

Funkcionáři:
ředitel závodu: Preininger Luděk
hlavní rozhodčí: Fátor Jan
stavitel tratí: Leštínský Tomáš

         

 

_