ADVANTA Cup 2011 - 3.-6.7. Mladkov-Petrovičky

RozpisPořadatel: Klub orientačního běhu Dobruška

Datum: 2. - 6. 7. 2011 (sobota - středa)

Centrum závodů: Mladkov - Petrovičky, Kašparova chata (mapka, Loc: 50°7'0.328"N, 16°37'32.721"E)

Kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21AB, D35AB, D45AB, D55,
H10, H12, H14, H16, H18, H21AB, H35AB, H45AB, H55AB, H65, HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí, vhodné pro začátečníky), všechny tratě jsou bez fáborků
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Délky tratí: Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu sekce OB ČSOS

Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB

Program závodů

2.července 2011 (sobota)
1.etapa - krátká trať
Start: 00 = 15:00, intervalový
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Kopcovatý, velmi dobře průběžný les se zbytky vojenského opevnění, část prostoru velmi členitá - výkopy, jámy, pobořené pevnosti a bunkry, hustá síť komunikací.
Mapa: Adam, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, ISOM

3.července 2011 (neděle)
2.etapa - klasická trať
Start: 00 = 10:00, intervalový
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Mírně kopcovatý průběžný les, ve východní části členitý svah, řídká nepravidelná síť komunikací, v části lesa tráva, četné porostové detaily
Mapa: Bochniak, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, ISOM

vložený závod - pivní štafety
Start: 17:00
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Louka s přilehlými remízky, průběžnost různá, cest málo
Mapa: 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, ISOM
Kategorie: beer boys, spirit girls

4.července 2011 (pondělí)
volný den

vložený závod - podzemní sprint
Start: 9:00
Shromaždiště: tvrz Bouda
Terén: podzemí vojenské pevnosti Bouda + přilehlý horský čistý les.
Mapa: Alarm!, 1:4 000, E = 2.5 m, stav podzim 1939, ISSOM
Kategorie: H16, D16, H21, D21, H35, D35, H45, D45

Trail-O
Start: 14:00
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Kopcovitý čistý les se zbytky budování ČS opevnění. Lesní cesty dobře sjízdné.
Mapa: 1:5000, E = 2.5 m, stav jaro 2011, ISSOM
Kategorie: E

vložený závod - OrientShow
Start: 17:00
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: louka
Mapa: 1:500, E = 2.5 m, stav jaro 2011, ISSOM
Kategorie: H, D

vložený závod - noční OB, krátká trať
Start: 22:00
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Kopcovatý, velmi dobře průběžný les se zbytky vojenského opevnění, část prostoru velmi členitá - výkopy, jámy, pobořené pevnosti a bunkry, hustá síť komunikací.
Mapa: Adam, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, ISOM
Kategorie: H14, D14, H16, D16, H18, D18, H21, D21, H35, D35, H45, D45, MIX1 (trať D14), MIX2 (trať D18)

5.července 2011 (úterý)
3.etapa - sprint
Start: 00 = 10:00, intervalový
Shromaždiště: Letohrad, zámecká zahrada (Loc: 50°2'7.379"N, 16°30'1.027"E)
Terén: Kopcovatý zámecký park anglického typu, městská zástavba
Mapa: Letohrad, 1:4 000, E = 2.5 m, stav jaro 2011, ISSOM

OpenAir společenský večer
Start: 20:00
Shromaždiště: Kašparova chata

6.července 2011 (středa)
4.etapa - zkrácená trať
Start: 00 = 10:00, hendikepový
Shromaždiště: Kašparova chata
Terén: Mírně svažitý les, řídká síť komunikací, v části louka s roztroušenými stromy a keři, v části podmáčený, místy zarostlý, v části zbytky lomu
Mapa: Stará kaple, 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2011, ISOM

Systém ražení: SPORTident, možnost zapůjčení čipu od pořadatele za 100,- Kč na celé závody

Přihlášky:
využijte přednostně našeho přihláškového systému, případně zašlete přihlášku ve formátu ČSOB (každý závodník na nové řádce s těmito údaji: kategorie, zkratka oddílu + registrační číslo, příjmení, jméno, SI) na e-mail: tomas.lestinsky@atlas.cz
V přihlášce nezapomeňte na ubytování!
Na O-show a pivní štafety přijímáme přihlášky na prezentaci závodu, přesto pokud v přihláškovém formuláři v poznámce pro pořadatele uvedete, že chcete startovat, budeme rádi.
Přihlášku e-mailem považujte za zaregistrovanou až po jejím potvrzení, případně kontrolou v seznamu přihlášených na internetu!
Prosíme závodníky, aby posílali za každý klub jednu přihlášku a ne několik přihlášek po pár lidech.

Ubytování:
V centru bude připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím, jako Toi-Toi, pitná voda a teplé sprchy, elektrická zásuvka taky nebude problém. Cena za ubytování je uvedena v tabulce, je nutné ji uhradit spolu se startovným. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, v okolí centra je dostatek chat a penzionů. V centru je hospoda se základním orienťáckým sortimentem + teplá jídla dle denní nabídky, wi-fi, TV, ...

Platby:
Přihlášky doručené do
31.3.2011
13.6.2011
později, prezentace
HDR, HD10, 12, 14, 55, H65
200,- Kč
360,- Kč
480,- Kč
P
320,- Kč
ostatní
320,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
na jednu etapu
1/4 z celkové ceny startovného
ubytování
300,- Kč /celý pobyt
pivní štafety
150 Kč za štafetu
vložený závod - podzemní sprint
140 Kč
280,- Kč
v ceně je doprava autobusem a vstupné do bunkru
Trail-O
50 Kč
OrientShow
50 Kč
noční OB
50 Kč

Je možné přihlásit se jen na jednotlivé etapy, startovné na etapu je uvedeno v tabulce.
Startovné zašlete v termínu přihlášek na účet KOB Dobruška - 216265147/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu podle svazového adresáře. Potvrzení o zaplacení vezměte prosím sebou k případné kontrole při prezentaci.

Prezentace:
pátek 1.7.2011 od 18:00 do 21:00 v centru
sobota 2.7. od 9:00 do 21:00 v centru
další dny vždy hodinu před etapou nebo doprovodným závodem v centru

Vyhlášení výsledků:
Budou vyhlášeni první tři v celkových výsledcích Advanta Cupu v každé kategorii po ukončení E4 nejpozději ve 13:00 v centru závodů. Výsledky jednotlivých etap nevyhlašujeme. Výsledky doprovodných závodů budou vyhlášeny po ukončení závodu, NOB před celkovými výsledky Advanta Cup.

Funkcionáři:
ředitel závodu: Tomáš Leštínský
stavitelé tratí: E1 - David Aleš, E2 - Tomáš Leštínský, E3 - David Aleš, E4 - Radim Hošek
hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský, Katarína Labašová

        
© 2010 - Lešťa (DOB7801)