Evangelium podle svatého Lukáše
"...Vstoupil pak i Josef od Galilee z města Nazaretu do Judska, do města Davidova, které slove Betlém, aby zapsán byl s Marií, zasnoubenou sobě manželkou těhotnou.

I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila Syna svého prvorozeného a plenkami ho obvinula a položila jej v jeslech, protože neměli místa
v hospodě..."